LOGO-TOP.png
اردوگاه شهید باهنر

آخرین مطالب اضافه شده به سایت

در روز چهارم مرداد ماه دانش آموزان گروه به اردوگاه شهید باهنر رفتند. در زمین چمن این مجموعه به انجام بازی فوتبال و سایر بازی های گروهی پرداخته شد و پس از اقامه نماز جماعت ناهار صرف شد.