LOGO-TOP.png
افطاری

آخرین مطالب اضافه شده به سایت

در روز یازدهم تیر ماه ما توفیق داشتیم که مسئول پذیرایی از نماز گزاران محترم مسجد باشیم.

در این روز برای 300 نفر سلاد الویه و بسته افطاری تدارک دیده شد