اولین حضور ورودی های جدید مدرسه شهید حسینی

 

اولین حضور دانش آموزان پایه هفتم
اردویی با حضور 89 دانش آموز

 

یکی فکر در “اولین حضور ورودی های جدید مدرسه شهید حسینی

نظرات بسته شده است.