LOGO-TOP.png
برگزاری جلسه مشورتی

آخرین مطالب اضافه شده به سایت

در روز پنج شنبه مورخ 27/1/1394  سومین گرد همایی گروه سیدالساجدین در مسجد برگزار شد.

در این جلسه ابتدا اعضا گروه در کنار یکدیگر ناهار صرف کردند و سپس جلسه مشورتی آغاز شد.

پس از یک ساعت بحث و تبادل نظرات برنامه تابستان گروه تا حد زیادی مشخص شد.

در پایان نیز اعضا گروه به مدت 30 دقیقه از امکانات تفریحی و ورزشی مسجد استفاده کردند.

پیشنهاد دانش آموزان در خصوص کلاس های تابستان:

کلاس ها در روز و شامل سیر مطالعاتی ، جلسه گروهی ، خوشنویسی ، کارگاه مهارت و جلسه قرآن باشد.

زمان برگزاری کلاس ها در 3 هفته اول تابستان بعد از ظهر و سپس صبح باشد.

اردو ها به صورت دو هفته یک بار برگزار گردد.

 

111