LOGO-TOP.png
جلسه افتتاحیه

آخرین مطالب اضافه شده به سایت

پنجشنبه 11 تیر با حضور کلیه ثبت نام کنندگان در کلاس های تابستانی،جلسه افتتاحیه پایگاه تابستانی برگزار شد.
در این جلسه که با قرائت قرآن آغاز شد،مسئول تربیت و آموزش پایگاه بسیج برادران شهید حاجی عبادی به تشریح هدف کار در مسجد و همچنین قوانین پرداختند.