LOGO-TOP.png
جلسه گروهی به همراه افطاری گروهی؛گروه امام حسن مجتبی(ع)

آخرین مطالب اضافه شده به سایت

جلسه ی این هفته گروه امام حسن مجتبی علیه السلام
شنبه ۱۳ خرداد، در منزل مربی گروه برگزار شد.
در ادامه تصاویر آن ارائه میگردد.

 

photo5886626058311149904

photo5886626058311149905

photo5886626058311149906