LOGO-TOP.png
دیدار با خانواده شهید داوود عباسی

آخرین مطالب اضافه شده به سایت

 

 

در روز یکشنبه یکم شهریور ماه جمعی از اعضا گروه ما توفیق دیدار با خانواده شهید داوود عباسی را داشتند.

در این دیدار مادر بزرگوار این شهید عالی مقام اشیا به جای مانده از این شهید را به دانش آموزان نشان داد. از جمله کیف پول خونی این شهید ، لباس ها و سایر وسایل

همچنین قسمتی از نامه این شهید که حکم وصیت نامه را هم داشت قرائت شد.

 

IMG_0080