LOGO-TOP.png
شرکت در راهپیمایی روز قدس

آخرین مطالب اضافه شده به سایت

در کنار سایر مردم عزیز کشورمان،ما نیز امروز در راهپیمایی روز قدس حاضر بودیم.
زنده باد اسلام و پاره تن مسلمین.

..