LOGO-TOP.png
نظر سنجی کلاس های تابستانی

آخرین مطالب اضافه شده به سایت

در روز دو شنبه ۱۳۹۴/۱/۳۰ فرم نظر سنجی در خصوص برنامه های کلاس های تابستان میان اعضا گروه سید الساجدین پخش شد.

این فرم در روز چهارشنبه جمع آوری می گردد.

barname-masjed