LOGO-TOP.png
اردوی زیارتی – تفریحی قم و جمکران

آخرین مطالب اضافه شده به سایت

 

اردوی تفریحی – زیارتی قم و جمکران ویژه گروه امام حسن مجتبی(ع) در روز جمعه مورّخ 93/12/1 برگزار شد.

در این اردو 35 تن از اعضای گروه بهمراه آقایان حسینی(مربّی)،همدانی و صفایی(از مربّیان مسجد) حضور داشتند.
البته باتوجه به همکاری مدرسه شهید رجایی در این اردو ، آقای حنیف پور ، مدیر محترم مدرسه شهید رجایی نیز حضور داشتند.
اهمّ برنامه های اردو عبارت بودند از:
-زیارت حضرت معصومه (س)
-اقامه نماز در مسجد جمکران
-صرف ناهار
-بازی های دسته جمعی توپی
-خرید
-مسابقه سوال و جواب با موضوع وضو و نماز در اتوبوس.

ضمناً از شرکت کنندگان ارد دعوت شد تا در مسابقه “خاطره نویسی اردو” شرکت نمایند.
جند تصویر برگزیده از اردو به نمایش گذاشته می شود: