امام حسن مجتبی (ع)

جشن تولد چهار سالگی گروه امام حسن مجتبی(ع)

با گذشت چهار سال از فعالیت های گروه امام حسن مجتبی(ع) شنبه ۲۰ خرداد ۹۶ مصادف با شام میلاد این امام عزیز؛ مراسم یادبودی با حضور همه اعضای گروه برگزار شد.