جشن اختتامیه ترم اول

با حضور مسئول صالحین ناحیه شهید بهشتی ، فرمانده و معاون و مسئول فرهنگی پایگاه برادران شهیدان حاجی عبادی و مسئول صالحین مسجد قائم

اردوگاه شهید باهنر

اردوی تفریحی نیم روزه ای در روز پنجشنبه سیزدهم آذر سال 93 در محل اردوگاه شهید باهنر برگزار شد. 34 تن از اعضا و مربّیان همراه آقایان حسینی (مربّی گروه) ، صفایی و عظیمی (از مربّیان مسجد) در این اردو شرکت کردند. اهمّ برنامه ها عبارت بودند از: -بازی های توپی نظیر فوتبال و والیبال […]

یک تابستان خوشمزه

تابستان 93 فعالیت های گروه در تابستان 93

گروه سیّدالساجدین(ع)

هم اکنون این گروه درمدرسه شهید حسینی مشغول فعالیت می باشد.