گروه سیّدالساجدین(ع)

هم اکنون این گروه درمدرسه شهید حسینی مشغول فعالیت می باشد.