LOGO-TOP.png

اردو کردان

Continue Reading

اردو یک روز گروهی

اردو یی شامل : فوتبال در سالن ، شرکت در نماز جماعت مسجد ، صرف شام در مسجد ، مسابقات زو در سالن ورزشی مدرسه ،

Continue Reading

اردو سرخه حصار ویژه شورا

این اردو همراه با دوچرخه سواری ، آشپزی ، فوتبال و … بود. هنگام خوردن جوجه کباب ها هم بارش باران شروع شد و همه ما خیس شدیم!!!

Continue Reading