LOGO-TOP.png

اهدا جوایز برگزیدگان گروه سیدالساجدین

روز پنج شنبه 24 اردیبهشت ماه بین نماز مغرب و عشا از برگزیدگان گروه صالحین تقدیر شد.

Continue Reading

اردو سرخه حصار ویژه شورا

این اردو همراه با دوچرخه سواری ، آشپزی ، فوتبال و … بود. هنگام خوردن جوجه کباب ها هم بارش باران شروع شد و همه ما خیس شدیم!!!

Continue Reading