LOGO-TOP.png

اهدا جوایز برگزیدگان گروه سیدالساجدین

روز پنج شنبه 24 اردیبهشت ماه بین نماز مغرب و عشا از برگزیدگان گروه صالحین تقدیر شد.

Continue Reading

مسابقه نقاشی دسته جمعی روی پارچه ۱۵ متری

Continue Reading

مسابقه روزنامه دیوری

مسابقه ای با شرکت 7 گروه و موضوع «دوست »

Continue Reading