برندگان مسابقه عکاسی رمضان

از مجموع ۷۰ تصویر ارسالی نفرات برتر به شرح ذیل اعلام می گردد:

نفر اول و برنده جایزه ۶ میلیون ریالی شایان موسی زاده از دبیرستان سیدالشهدا(ع)
نفر دوم و برنده جایزه ۴ میلیون ریالیعلی خراسانی از دبیرستان سیدالشهدا(ع)
نفر سوم و برنده جایزه ۲ میلیون ریالیحسن حاج ملک از دبیرستان نبی اکرم(ص)

از مجموع شرکت کنندگان در مسابقه عکاسی، تعداد ۲۰ عکاس جهت شرکت در دوره آموزش عکاسی حرفه ای انتخاب گردیده و هزینه دوره توسط معاونت رسانه مسجد پرداخت خواهد شد.

مدیر رسانه