Day: 29 بهمن 1401

  • راهیان نور

    راهیان نور

    کاروان خانوادگی راهیان نور چهارشنبه 24 تا 27 اسفند 2 ساعت زیارت مشاهد معظمه دوکوهه ، فکه ، طلائیه ، شلمچه ، اروند ، معراج اهواز و … هزینه به ازای هر نفر 700 هزار تومان رفت و برگشت با اتوبوس ثبت نام تکمیل شد در صورت افزایش ظرفیت ویژه برنامه راهیان نور اطلاع رسانی…