Day: 12 فروردین 1402

  • افطاری گل پسرها

    افطاری گل پسرها

    جهت ثبت نام حضور در برنامه افطاری پسران دبستانی مسجد قائم(عج) این فرم را تکمیل نمایید

  • افطاری دخترونه

    افطاری دخترونه

    جهت ثبت نام حضور در برنامه افطاری دختران دبستانی مسجد قائم(عج) این فرم را تکمیل نمایید