باشگاه رزمی

🔰 اغاز ترم پاییز باشگاه رزمی 🔰

روزهای یکشنبه و پنجشنبه

از اذان مغرب به مدت ۱۵ جلسه

۳۰ مهر اولین جلسه

جهت ثبت نام فرم زیر را تکمیل نمایید

مدیر رسانه