مسابقه نردبان – بهمن 1402

زمان پاسخگویی به مسابقه این ماه از دوشنبه ۹ بهمن تا چهارشنبه ۱۱ بهمن 

از میان پاسخ های صحیح به قید قرعه به 2 نفر از عزیزان مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تقدیم خواهد شد 

مدیر رسانه