کلاس های تابستانی گروه های سطح دوم

توضیحات کلاس ها

دوره آموزشی فوتوشاپ

12 ساعت آموزش
به همراه آزمون پایان دوره
+ اعطای گواهینامه
هزینه = ۱۵۰ هزار تومان

باشگاه آمادگی جسمانی

16 جلسه آموزش
به همراه آزمون کمربند در پایان شهریور
هزینه = 200 هزار تومان

آموزش رایانه مقدماتی

12 ساعت آموزش
به همراه آزمون پایان دوره
+ اعطای گواهینامه
هزینه = 100 هزار تومان

کارگاه سازینو ۲

۸ ساعت ( ۲ مرتبه ) حضور در کارگاه هزینه = 300 هزار تومان

کارگاه نویسندگی خلاق

12 ساعت
هزینه = 100 هزار تومان

کارگاه هواپیما سازی

8 ساعت آموزش
هزینه = 200 هزار تومان

کارگاه تصویر برداری با موبایل

۸ ساعت + اردوی کارورزی
هزینه = 100 هزار تومان

کارگاه نویسندگی خلاق

8 ساعت
هزینه = 100 هزار تومان

فرم ثبت نام

ثبت نام پایان یافت

به امید دیدار در باقی دوره های آمورشی مجتمع تربیتی فرهنگی مسجد قائم(عج

مدیر رسانه