ثبت نام اردوی مشهد

عزیزانی که مایل به شرکت در این برنامه اردویی هستند فرم زیر را پرکرده و پس از واریز مبلغ یک میلیون و پانصدهزارتومان فیش واریزی شان را بارگذاری نمایند

 

شماره کارت 7502 – 9653 – 7210 – 5041

به نام پیمان ضابطیان

مدیر رسانه