گردهمایی سالانه گروه های تربیتی مسجد قائم

جهت حضور در این برنامه اردویی فرم زیر را پرنمایید

مدیر رسانه