اردوی افتتاحیه پایگاه تابستانی دختران

عزیزانی که مایل به ثبت نام در این برنامه اردویی هستند فرم زیر را کامل نمایند 

ثبت نام پایان یافت

به امید دیدار در باقی دوره های آمورشی مجتمع تربیتی فرهنگی مسجد قائم(عج

مدیر رسانه