جشن دخترانه غدیر 1402

عیدغدیر بسیار بسیار مبارک

دختران عزیزی که تمایل دارند در جشن دخترانه غدیر شرکت کنند ، فرم زیر را پر نمایند

به دلیل محدودیت فضا، مراسم صرفا مخصوص دختران عزیز خواهد بود

و همراهان تا پایان مراسم میتوانند از شبستان خواهران استفاده نمایند.

ثبت نام این رویداد پایان تکمیل شد

مدیر رسانه