پخت شله زرد نیمه شعبان

شما چند ظرف شله زرد می پزید ؟

تا شنبه ، 5 اسفند ساعت 16 باید ظرف ها رو برسونین به ما تا ببریم برای جشن!

اگه ایشالا قرار روزی تون بشه ، این فرم رو پرکنین!

تا با شما تماس بگیریم

مدیر رسانه