Day: 29 فروردین 1402

  • اردوی دخترانه روشانو

    اردوی دخترانه روشانو

    عزیزانی که مایل به حضور در برنامه اردوی تفریحی سرزمین بازی روشانو هستند ابتدا به ازای هر دانش آموز مبلغ 200 هزار تومان و به ازای هر همراه مبلغ 30 هزار تومان به شماره کارت زیر واریز نموده و پس از پر کردن مشخصات درخواستی زیر ، رسید را هم در فرم زیر بارگذاری نمایند  …