عنوان بصری

جلسات هفتگی شرح حدیث عنوان بصری
️ با حضور استاد سجادمهدی‌زاده

ویژه گروه های جوانان سطح یک
دوشنبه ها – از ساعت ۱۹:۰۰ ؛ شبستان مسجد قائم

مدیر رسانه